MVO maar dan anders!

doe mee met het leukste ondernemende netwerk

Over ons

Wat is de Uitdaging?

De Uitdaging is dé maatschappelijke makelaar van Nederland! Met meer dan 40 lokale Uitdagingen door heel het land, waaronder onze lokale Wageningse Uitdaging, hebben wij het mooiste en leukste netwerk van maatschappelijk betrokken ondernemers. Samen met deze vrijwilligers uit het bedrijfsleven zorgen wij ervoor dat bedrijven kosteloos stichtingen en verenigingen ondersteunen. Wij zijn een ondernemersnetwerk dat doet.

“We werken zelfstandig lokaal met de kracht van de landelijke organisatie”

Waarmee ondersteunen we stichtingen en verenigingen?

Wat hebben we te bieden voor ondernemers en bedrijven?

We zien dat stichtingen en verenigingen vaak mooie ideeën hebben, maar dat de uitvoering ervan niet altijd van de grond komt. Meestal komt dit omdat er te weinig geld, tijd of kennis aanwezig is.

Maatschappelijke organisaties kunnen in dat geval bij de Wageningse Uitdaging een aanvraag indienen voor kennis en kunde, menskracht en materialen. Met deze aanvraag gaat de Wageningse Uitdaging aan de slag. Samen met de bedrijven uit ons netwerk wordt er gekeken hoe de vraag kan worden ingevuld. Als er een bedrijf is dat de vraag kan invullen dan spreken we van een match.

Wat hebben we te bieden voor ondernemers en bedrijven?

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen wordt steeds belangrijker. Wij helpen bedrijven met de invulling van hun maatschappelijke bijdrage.

Door samen met de Wageningse Uitdaging ondersteuning te bieden aan stichtingen en verenigingen in onze stad draag je bij aan een mooiere samenleving en toon je als bedrijf je maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast kom je als ondernemer ook in contact met allerlei bedrijven uit dezelfde regio en met bedrijven uit het landelijke netwerk.

Oftewel: de ultieme kans om je eigen netwerk te vergoten!

Betrokken mensen

dragen de Wageningse Uitdaging

Zonder de juiste mensen op de juiste plek zou er geen Uitdaging zijn. Mensen die geloven in een samenleving waar iedereen meedoet en bijdraagt. Mensen die ondernemers willen stimuleren op lokaal niveau maatschappelijk betrokken te zijn. Mensen die willen bemiddelen in kennis en kunde, menskracht en materialen om maatschappelijke organisaties te helpen en mensen die een zelfstandige stichting, zoals de Wageningse Uitdaging, willen organiseren, adviseren en helpen in de dagelijkse uitvoering.

De Wageningse Uitdaging wordt gerund door twee managers. Zij hebben een aantal taken die essentieel zijn voor de activiteiten van de Uitdaging. De managers vormen de spin in het web die zorgt voor de continuïteit van de stichting en op zoek gaat naar nieuwe vormen van samenwerking. Bij het leggen van verbindingen tussen vragers en aanbieders doen de managers regelmatig een beroep op de matchgroep, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld. Samen zorgen ze voor de opvolging van vragen en aanbod. Naast het operationele team, dat bestaat uit de manager met vaste ondersteuners en de matchgroep, bestaat de organisatie van de stichting uit een bestuur en een adviesgroep die nauw met elkaar samenwerken.

Hieronder stellen we je graag voor aan de betrokken mensen die de Wageningse Uitdaging dragen.

Anja Hagendoorn en Desirée Kuipers
06-38797344
06-50528928
info@wageningseuitdaging.nl

De managers

Spin in het maatschappelijke web

De werkzaamheden van ons als managers bestaan uit het coördineren van onze lokale organisatie en het ontwikkelen en organiseren van evenementen, projecten en initiatieven waarbij samenwerking cruciaal is. We werken samen met mensen die zich belangeloos inzetten voor goede, belangrijke, bijzondere en soms onmisbare ontwikkelingen en gebeurtenissen in onze gemeente. Zo dragen we bij aan ons mooie Wageningen.

“Het is fantastisch om samen met het bestuur van de Wageningse Uitdaging, de matchgroep, bedrijven, maatschappelijke organisaties, de gemeente en inwoners te werken aan het leggen van verbindingen tussen verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties en het lokale bedrijfsleven en daarmee unieke en betekenisvolle samenwerkingsverbanden te stimuleren.”

Ondersteuners

Onze rotsen in de uitdagende branding

Wie-zijn-wij-placeholder-man
Wim de Vos – Web-care.nl
Webondersteuner

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

Wie-zijn-wij-placeholder-vrouw
Ellen te Winkel – Marin
Communicatie en socials

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

Wie-zijn-wij-placeholder-man-2
Jitske Fijneman – student WUR
Communicatie en socials

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

De Matchgroep

brengt maatschappelijke vraag met ondernemend aanbod samen

De Matchgroep bestaat uit enthousiaste ondernemers uit het bedrijfsleven van de gemeente Schagen, die zich allen op vrijwillige basis inzetten. Deze ondernemers en werknemers behandelen vraag en aanbod en stellen hun netwerk ter beschikking om matches te sluiten. Deze Matchgroep stimuleert het bedrijfsleven uit Schagen om Maatschappelijk Betrokken en Betekenisvol te ondernemen en dit in de praktijk te brengen.

Wat doen ze precies?

Aanvragen van stichtingen, verenigingen en buurtgroepen worden besproken tijdens een Matchgroepoverleg. Na acceptatie gaan de leden aan de slag om een antwoord te vinden op de vraag. Als dit gelukt is noemen we dit een gerealiseerde match. De Matchgroep komt een aantal keer per jaar bijeen om de nieuw binnen gekomen aanvragen en ontwikkelingen te bespreken.

De matchgroep van de Wageningse Uitdaging bestaat op dit moment uit de volgende mensen:

Wie-zijn-wij-placeholder-man
Naam - Bedrijfsnaam
Match maker!

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

Wie-zijn-wij-placeholder-vrouw
Naam - Bedrijfsnaam
Match maker!

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

Wie-zijn-wij-placeholder-vrouw-2
Naam - Bedrijfsnaam
Match maker!

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

Wie-zijn-wij-placeholder-man-2
Naam - Bedrijfsnaam
Match maker!

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

Wie-zijn-wij-placeholder-vrouw
Naam - Bedrijfsnaam
Match maker!

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

Zelf mee doen in de matchgroep?
Meld je dan direct aan!

Het bestuur

houdt de koers op onze doelstellingen en missie

Het bestuur van de Uitdaging is verantwoordelijk voor het realiseren van onze doelstelling en missie, het genereren van de Founders, het bijeenbrengen van de Adviesgroep en voor het aansturen van de managers.

Wie-zijn-wij-placeholder-man
Jan Smit - Notaris, Smit en Moormann notariaat
Voorzitter Wageningse Uitdaging

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

Wie-zijn-wij-placeholder-vrouw-2
Joyce van Kreel - kandidaat-notaris, Smit en Moormann notariaat
Secretaris Wageningse Uitdaging

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

Wie-zijn-wij-placeholder-vrouw
Ruben van Bart - Ruben van Bart administraties
Penningmeester Wageningse Uitdaging

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

Wie-zijn-wij-placeholder-man-2
Mehrnoosh Eslami - Food of Cultures
bestuurslid Wageningse Uitdaging

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

De Adviescommissie

Sluit aan op lokale maatschappelijke vraagstukken

In de adviescommissie zitten vertegenwoordigers vanuit diverse Wageningse organisaties, gericht op Kunst en Cultuur, Sport, Welzijn en onderwijs. Deze commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies over belangrijke algemene maatschappelijke trends die aanpak behoeven.

De adviescommissie komt doorgaans 1 a 2 keer per jaar bijeen en bestaat uit de volgende leden:

  • Esther van der Zee, directeur Solidez

  • Annelies Barnard, directeur Woningstichting Wageningen

De adviescommissie van de Uitdaging